06 70 9448454 / mkklima@gmail.com

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

1) Hatálya

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSzF) hatálya minden olyan, Magyarország területén nyújtott kereskedelmi szolgáltatásra kiterjed, mely a www.mkklima.hu weboldalon található elektronikus áruházon keresztül, vagy telefonon történik. Elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben meghatározott kereskedelmi szolgáltatás minősül.

A Weboldal használatával és/vagy online ill. telefonos megrendelés esetén a megrendeléssel az Ügyfél kijelenti, hogy az ÁSzF-et és a Weboldalon közzétett adatkezelési tájékoztatót megismerte, megértette és ezek rendelkezéseit elfogadja, az adatkezeléshez hozzájárul.

A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSzF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. A módosítások a Weboldalon történő közzététellel egyidőben lépnek hatályba. Az ÁSzF változása esetén a Termék megrendelésekor hatályos ÁSzF irányadó.

2) Szolgáltató adatai:

Név: Mk Műhely kft.
Székhely: 1146 Budapest, Abonyi u.6. III/2.
Képviseli: Mihálka Ádám ügyvezető
Cégjegyzékszám: 01-09-276244
Adószám: 25456817-2-42
Számlavezető pénzintézet: Erste Bank
Pénzforgalmi jelzőszám: 11600006-00000000-83446904                                       

Telefonszám:+3670/9448454
E-mail: mkmuhely@gmail.com
A szerződés nyelve: magyar


Tárhely-szolgáltató adatai:
Shopmasters-Informatika Kft.
Székhely cím:.  2200 Monor, Ady Endre u. 24.                                                                       E-mail:www.shopstart.hu

Személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Az Ügyfél emailben vagy telefonon tudja felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal munkanapokon 9-17 óra között.

Jelen ÁSzF-ben fogyasztónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 

3) Termékek, árak

A Termékek lényeges tulajdonságait a Termékekhez tartozó információs leírásban lehet megismerni, azonban ezek az információk tájékoztató jellegűek. A Termék részletes tulajdonságait, a Termékhez mellékelt használati utasítás tartalmazza. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a Termék a Weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.

A Webáruházban a Termékekről megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, illusztrációként szerepelnek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Webáruházban megjelenő kép és a Termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt. A vételár a kiválasztott Termék mellett feltüntetett összeg magyar forintban, amely az általános forgalmi adót tartalmazza.

A Termékek árának Szolgáltató általi módosítása esetén az új ár a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás az elküldött megrendelésekre nem vonatkozik. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a Termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, akkor a Szolgáltató nem köteles a Terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. A Termékek Webáruházban való megjelenítésének ténye nem jelenti azt, hogy az adott Termék elérhető, vagy elérhető lesz.

4) Megrendelés, a szerződés létrejötte

A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton vagy telefonon leadott megrendeléssel lehetséges. A megrendeléshez az Ügyfél köteles a Szolgáltató által lényegesnek minősített valamennyi adatát megadni. Az Ügyfél által a Webáruházban keresztül elküldött megrendelés és a telefonon leadott megrendelés ajánlatnak minősül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Ügyfélhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb kárért felelősség nem terheli.

-         Webáruházon keresztül leadott megrendelés:

Megrendelés leadására a Webáruházban regisztráció nélkül, a „kosár” használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott Termékeket a rákattintást követően megjelenő, a Termék részletes adatait ismertető oldalon található „kosárba” gomb használatával teheti.  A kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb felső sarkában található kosár ikonra kattintással lehet. Itt megadható a megrendelendő Termékek mennyisége, illetve a kosár tartalma törölhető. A szállítási cím, a szállítási- és fizetési mód, valamint az esetleges megjegyzések megadása után a megrendelés elküldésére csak a „Vásárlási feltételek” (Általános Szerződési Feltételek) és az „Adatvédelmi szabályzat” elfogadását követően van mód. A Szolgáltató a megrendelés megérkezését automatikus elektronikus levél elküldésével igazolja, amely nem minősül a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának, az csupán egy automatikus rendszerüzenet a megrendelés beérkezéséről.

A Szolgáltató köteles az Ügyfél megrendelésének megérkezését követő 2 munkanapon belül az Ügyfél felé elektronikus úton visszaigazolni a megrendelést (megrendelés státusza: elfogadva), mely visszaigazolás az ajánlat elfogadásának minősül és ezzel érvényes adásvételi szerződés jön létre Szolgáltató és az Ügyfél között. Amennyiben e visszaigazolás az Ügyfél megrendelésének elküldésétől számított 2 munkanapon belül az Ügyfélhez nem érkezik meg, az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól. Szolgáltató kizárja felelősségét a visszaigazolás tekintetében, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert az Ügyfél helytelen e-mail címet adott meg, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadók. Amennyiben a szerződés fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződésnek minősül, úgy a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. A szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek.

-         Telefonon keresztül leadott megrendelés:

Telefonon leadott megrendelés esetén a Szolgáltató rögzíti a megrendelést, majd 2 munkanapon belül telefonon igazolja vissza. A visszaigazolással a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti adásvételi szerződés jön létre a felek között.

5) Szállítási feltételek

A Szolgáltató a megrendelt Terméket saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével Magyarország területén belül munkanapokon 9-17 óra között díjmentesen házhoz szállítja. Meghatározott időpontban történő házhoz szállítást a Szolgáltató nem vállal. A Termék személyes átvételére nincs lehetőség.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért felelősség nem terheli.

A várható szállítási határidő, a megrendelés visszaigazolásától, vagy átutalásos fizetési mód választása esetén a vételár Szolgáltató bankszámláján történő jóváírástól számított 2 - 4 munkanap. A jelen pontban megjelölt szállítási határidő tájékoztató jellegű, a tényleges szállítási határidőről a megrendelés visszaigazolásakor minden esetben külön elektronikus vagy telefonos értesítést kap az Ügyfél.

Amennyiben a Termék kiszállításakor az Ügyfél, vagy az általa átvételre feljogosított személy, egyéb Közreműködő nincs a helyszínen, a Szolgáltató a Terméket visszaszállítja, ezzel teljesítési kötelezettségének eleget tett, a keletkezett többletköltségét átháríthatja az Ügyfélre. A visszaszállított Terméket az Ügyfél előzetes egyeztetést követően a Szolgáltató ismételten kiszállítja, amennyiben a szállítási díjat és a vételárat az Ügyfél előzetesen átutalta a Szolgáltató részére.

Amennyiben az Ügyfél Közreműködőt vesz igénybe a termék átvétele során, úgy a Közreműködő tevékenységével kapcsolatban is teljes anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik. Az Ügyfél által megjelölt szállítási címen a Termék átvétele során eljáró személyt Közreműködőnek kell tekinteni.

Az Ügyfél köteles a Termék átvételekor a szállítólevelet aláírni. A szállítólevél aláírásával az Ügyfél elismeri a Termék átvételét.

Az Ügyfél köteles a Terméket kézbesítéskor a szállító előtt megvizsgálni. Amennyiben a Termék vagy csomagolása sérült, az Ügyfél nem köteles a Termék átvételére. Ha úgy dönt, hogy a sérülés ellenére a Terméket mégis átveszi, úgy a sérülés tényét – a szállítólevél aláírása előtt! – köteles külön jegyzőkönyvben rögzíteni, és a szállítóval is aláíratni, továbbá fényképekkel dokumentálni és 1 munkanapon belül a Szolgáltató részére átadni vagy oly módon megküldeni, hogy az 1 munkanapon belül a Szolgáltatóhoz meg is érkezzen. A fentiek elmaradása, késedelmes vagy hiányos teljesítése esetén a Termék sérülten történő átvételére az Ügyfél nem hivatkozhat.

Az Ügyfél a kárveszélyt a Termék átvételétől viseli. Amennyiben az Ügyfél a Terméket a megjelölt napon történő kiszállítás alkalmával bármilyen okból nem veszi át, a kárveszély az átvétel elmaradása ellenére az Ügyfélre száll át.

6) Fizetési feltételek

A megrendelt Termék vételárának kiegyenlítése az Ügyfél választása szerint átvételkor készpénzzel vagy előzetes banki átutalással történik.

Banki átutalás választása esetén a Szolgáltató elektronikus levélben pro forma díjbekérőt küld az Ügyfél részére. A díjbekérő tartalmazza a termék megnevezését, a fizetendő összeget, a fizetési határidőt és a Szolgáltató bankszámla-számát. 3 napot meghaladó fizetési késedelem esetén a Szolgáltatót elállási jog illeti meg. A Termékhez mellékelve a Szolgáltató az Ügyfél részére a vásárlás igazolására papíralapú számlát ad.

7) Elállás

A Szolgáltatót a már visszaigazolt megrendelések tekintetében a rendelés egészére vagy egy részére vonatkozóan is elállási jog illeti meg. Részben történő teljesítésre kizárólag az Ügyfél hozzájárulása esetén kerülhet sor. E pontban foglalt elállási jog kizárólag a fogyasztókat illeti meg.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a fogyasztót – a jogszabályban foglalt kivételekkel – indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A fogyasztó elállási jogát a Termék átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. A fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A fogyasztó elállási jogát egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja akként, hogy nyilatkozatát telefonon, elektronikus vagy postai úton megküldi a Szolgáltató jelen ÁSzF-ben rögzített elérhetőségének egyikére. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát 14 napon belül elküldi. A határidő kezdete az a nap, amelyen az Ügyfél, vagy az általa megjelölt a Terméket átveszi. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen ÁSzF-ben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. A fogyasztó elállása esetén köteles a Terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül a Szolgáltatóval előzetesen egyedileg egyeztetett címre visszaküldeni, illetve a Szolgáltató részére előzetesen egyeztetett helyszínen átadni.

A fogyasztó elállása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül – a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon – visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja az visszatérítendő összeget, amíg a fogyasztó a Terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

A Szolgáltató utánvéttel küldött csomagot nem vesz át.

A Termék visszaküldésének közvetlen költségét a fogyasztó viseli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató követelheti a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

8) A Szolgáltató hibás teljesítése, Ügyfél által érvényesíthető igények

A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha az Ügyfél a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy az irányadó jogszabályok értelmében klímaberendezéseket kizárólag jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező személy telepíthet, üzemelhet be, javíthat és tarthat karban.

-         Kellékszavatosság

Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén – választása szerint – a Szolgáltatóval szemben az alábbi kellékszavatossági igényeket érvényesítheti a Polgári Törvénykönyv szabályai alapján:

  • kijavítás vagy kicserélés, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
  • ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől elállhat.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Amennyiben az Ügyfél fogyasztónak minősül, úgy a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

Amennyiben az Ügyfél nem minősül fogyasztónak, úgy kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Amennyiben az Ügyfél fogyasztónak minősül, úgy kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

-         Termékszavatosság

A termékszavatossági igényt csak fogyasztónak minősülő Ügyfél érvényesíthet. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania. A Termék hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a Termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a Terméket cserélje ki. Gyártónak minősül a Termék előállítója és forgalmazója is. A Termék akkor hibás, ha nem felel meg a Terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A gyártót a termékszavatosság az adott Termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

  • a Terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
  • a Termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
  • a Termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

-          Jótállás

A Szolgáltatót a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, a kormányrendelet 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre vonatkozóan jótállási kötelezettség terheli.

A fogyasztó jótállási igénye esetén a kellékszavatosságnál részletezett igényeket érvényesítheti azzal, hogy a Szolgáltató csak akkor mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a Termék fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a gyártó a Termékre a kormányrendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a Szolgáltatót megillető jogok a fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

9) Felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés megszegésével az Ügyfélnek okozott kárt köteles megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A Szolgáltató a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett kár megtérítésére köteles, nem köteles azonban az Ügyfél vagyonában keletkezett egyéb károk és az elmaradt vagyoni előny megtérítésére. A Szolgáltató nem köteles a neki nem felróható késedelmes teljesítésből eredő kár megtérítésére. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve ennek elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle kárért. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, amelyek a Weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származna.

10) Panaszkezelés, vitarendezés

Az Ügyfél a Termékkel kapcsolatos panaszát a jelen ÁSzF-ben rögzített elérhetőségeken (e-mailben, telefonon vagy postai úton) terjesztheti elő. A Szolgáltató a panaszt megvizsgálja, amennyiben erre mód van, úgy azonnal orvosolja, ellenkező esetben a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát az Ügyfélnek megküldi. A Szolgáltató a panaszra 30 napon belül írásban indokolt érdemi választ ad. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és az érdemi, indokolt válasz másolati példányát a Szolgáltató 5 évig köteles megőrizni.

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél közötti jogvita a szolgáltatói panaszkezelés során nem rendeződik, az Ügyfél- fogyasztói jogainak megsértéses esetén – panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz.

Az Ügyfél a fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából békéltető testülethez is fordulhat:

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszáma: 06 (1) 488 21 31

Fax száma: 06 (1) 488 21 86

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap cím: www.bekeltet.hu

 

Továbbá az Onlinevitarendezési platformon keresztül intézheti, melynek elérhetősége az alábbi linken érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

Felek kikötik a jelen Általános Szerződési Feltételekből eredő jogvitáik esetére a magyar jog alkalmazását, a jelen ÁSZF-ből eredő minden jogvita tekintetében alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, ennek hatásköre hiányában pedig a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

 

11. Adatvédelem

A Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el:

https://www.mkklima.hu/adatvedelem

 

 

Jelen ÁSzF hatálybalépése 2019.12.01- től visszavonásig érvényes.

JOGI NYILATKOZAT

Szerzői jogok

Webáruház Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag Webáruház Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet. Jelen weboldal többek között a következő szerzők szerzői jog védelme alatt álló szöveges, grafikai, vagy egyéb alkotásait tartalmazhatja: Shopmasters-Informatika Kft.

Altalános felelősség korlátozás

Webáruház Tulajdonos oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. Webáruház Tulajdonos oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapításunk nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra - melyekkel kapcsolatban Webáruház Tulajdonos a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)

Kockázat

Webáruház Tulajdonos szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben Webáruház Tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.
Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, tárhelyünket és weblapunkat szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az adatokat harmadik félnek önszántunkból nem adjuk ki - kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük van.

Tájékoztatjuk, hogy Webáruház Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja!